JEUGDWERKACTIE 2021

 

 

Beste gemeenteleden,

De actie is inmiddels goed op gang gekomen en op verschillende manieren wordt er informatie over de activiteiten gedeeld. Deze flyer geeft een overzicht wat er komende weken op de planning staat, en licht een aantal acties nader toe.

Ook roepen we jullie hulp in om de actie tot een succes te maken. Dat kan overigens ook door zelf acties op touw te zetten of spullen te verkopen voor het actiedoel en door mee te doen aan alle activiteiten. Inmiddels zijn ook giften hartelijk welkom! Het rekeningnummer van de actie is NL71RABO 0364297700 ten name van Gereformeerde Gemeente Aagtekerke inzake actie Jeugdbond.

Tot slot kun je natuurlijk vooral bijdragen door er te zijn voor elkaar!


 Wilt u direct een gift overmaken ten behoeve van onze jeugdwerkactie? 

Maak hier uw gift over! Of scan onderstaande QR-code:


 Bekijk via deze link de actie-video: 'JBGG- Zorg voor morgen - Aagtekerke en Westkapelle in actie'