Verkeersstromen voor aanvang en bij uitgaan kerkdiensten

Hieronder de belangrijkste veranderingen voor u op een rij:

a) voetgangers

Het zebrapad wordt ca. 20 tot 25 m in oostelijke richting verplaatst. Alleen via dit zebrapad wordt voor en na de kerkdienst de Prelaatweg overgestoken. Wanneer u voor de kerkdienst op het voorplein bent gekomen, kan de keuze worden gemaakt:

1. via het voorplein naar de ingang van het kerkgebouw aan wegzijde;

2. via het oostpad naar de ingang van het kerkgebouw aan parkeerterreinzijde; op het oostpad houden de voetgangers links aan. 

Wanneer na de kerkdienst het kerkgebouw via de uitgang aan wegzijde wordt verlaten, loopt u via het voorplein naar het zebrapad. Wie de kerk via de uitgang aan parkeerterreinzijde verlaat, loopt via het oostpad naar het zebrapad. Daarbij wordt ook weer links aangehouden. 

b) fietsers

Fietsers komend vanuit het dorp rijden via de Brouwerijweg naar het schoolplein om daar de fiets te stallen. Daarna gaan zij lopend via de ingang van het schoolplein aan de Prelaatweg naar het fietspad en voegen zij zich bij de voetgangers die lopend komen vanuit het dorp. Fietsers komend vanuit de Westhoek, stallen hun fietsen eveneens op het schoolplein, rijdend via de ingang van het schoolplein aan de Prelaatweg. Daarna voegen ook zij zich bij de voetgangers die lopend komen vanuit het dorp.     

Na de kerkdienst wordt de fiets opgehaald van het schoolplein. De fietsers die richting het dorp moeten, verlaten het schoolplein via de Brouwerijweg. Om de verkeersintensiteit op het fietspad richting het dorp te verminderen is het wenselijk dat zoveel mogelijk fietsers via het Bergwegje naar het dorp gaan. De fietsers die via het fietspad richting Westkapelle moeten, wachten tot alle voetgangers via het zebrapad het voorplein hebben verlaten. Dan wordt het schoolpleinhek open gedaan, en kunnen deze fietsers via het fietspad richting Westkapelle vertrekken. 

c) auto's

Voor degenen die met de auto naar de kerk komen, verandert er het volgende:

- de auto’s worden (op regenachtige zondagen) direct achter elkaar geplaatst (dus zonder tussenruimte), zodat op het parkeerterrein zoveel mogelijk auto’s geparkeerd kunnen worden; 

- gevraagd wordt na het parkeren van de auto zoveel mogelijk de ingang van het kerkgebouw aan parkeerterreinzijde te gebruiken, zodat er een betere spreiding komt over beide ingangen en hallen;

- wanneer u toch de ingang aan de wegzijde wilt gebruiken, dan loopt u vanaf het parkeerterrein via het oostpad naar het voorplein; daarbij op het oostpad links aanhouden;

- na de kerkdienst wachten de auto’s op het parkeerterrein totdat alle voetgangers via het zebrapad het voorplein hebben verlaten; de auto’s worden bij het begin van de op- en afrit (dus tegenaan de Prelaatweg) tegengehouden middels een ketting. 

 

Inzet verkeersbrigadiers voor en na de kerkdiensten

Op advies van de verkeersdeskundige van gemeente Veere en van de politie heeft de kerkenraad besloten met verkeersbrigadiers te gaan werken. De volgende personen zijn bereid gevonden en door de politie geïnstrueerd om als verkeersbrigadier te gaan fungeren (in alfabetische volgorde): Co Dommisse, Frank Hoogesteger, Machiel Joosse, Sam Joosse, Jan van Keulen, Sjaak Maljaars, Remco de Rijke, Johan de Visser, Leo de Visser en Sander van de Vreede. Per kerkdienst zullen er twee verkeersbrigadiers actief zijn bij het zebrapad. Voor een goede gang van zaken is het van belang om eventuele instructies van verkeersbrigadiers op te volgen. 

 

Wijzigingen in het kerkgebouw (grote zaal)

Naast de aangegeven wijzigingen buiten het kerkgebouw, zijn er nog enkele wijzigingen in de kerk. Bij het uitgaan van de kerk zal de grote zaal niet meer verlaten kunnen worden via het smalle gangetje naar de hal aan wegzijde. Deze maatregel is genomen om de doorstroming in de hal aan wegzijde te verbeteren. Om toch vlot de grote zaal te kunnen verlaten, worden twee extra collectanten ingezet bij de deuren tussen grote zaal en hal aan parkeerterreinzijde. 

 

Wijziging verkeersstromen in de week

Tot nu toe hebben we het gehad over de nieuwe verkeersstromen op de zondagen. Hoe gaat het nu bij activiteiten in ons kerkgebouw doordeweeks? Dan gaan alle fietsers en voetgangers via het oostpad naar het parkeerterrein/ingang parkeerterreinzijde en na afloop in tegenovergestelde richting. Daarbij houden voetgangers op het oostpad links aan, en matigen fietsers hun snelheid! Auto’s rijden evenals nu via de op- en afrit aan de westzijde van het kerkgebouw naar het parkeerterrein en na afloop in tegenovergestelde richting.