Welkom tijdens de zangavond in Domburg


Jaarlijks wordt er in de Dorpskerk van Domburg een Zangavond georganiseerd. Deze avond is vrij toegankelijk. U kunt luisteren naar een van onze koren en een meditatie over het thema van die avond.